torsdag 3 december 2009

Magnus Fasth CV


Utbildning:


Civilingenjör Maskinteknik, Master of Science in Mechanical Engineering, KTH, 1992-1999, industriell produktionsinriktning

Kurser inkluderar framför allt marknadsföring, kommunikation och förändringsledning. Till det läggs ekonomi, projekthantering och traditionell teknisk allmänbildning.

Dessförinnan: Praktisk krigskunskap, Naturvetenskaplig utbildning och High School i USA

Arbetslivserfarenhet:

Affärsutvecklare/Projektledare
EdgeGuide Business Solutions AB (11-)

Tjänsten inkluderar försäljning, workshops och onlinemarknadsföring samtidigt som den också innebär handgripligt arbete med såväl Business Intelligence, Social software och Customer Relationship Management (CRM).
Jobbar i kundprojekt med QlikView, IBM Connections och SugarCRM.

VP Technical Sales, Systemarkitekt, Modellerare, Pre-sale
Tacton Systems AB (00-11)

Tjänsten inkluderar försäljning, kreativa workshops och marknadsföring. Har huvudsakligen jobbat med större kunder och har det senaste året jobbat strategiskt som medlem i ledningsgruppen.
Andra arbetsuppgifter är och har varit utbildning, kvalitetssäkring och grafisk design.

Projektledning på Forsmars Kärnkraftverk (97-00)

Kulturreporter/fotograf på Nyheterna (89-91, deltid)

Projekt:

Projekten på EdgeGuide är av ganska varierad natur. QlikView-projekten handlar om att skapa automatiserade informationsflöden för att skapa insikt baserat på tillförlitliga beslutsunderlag. Connections-projekten är inriktade på att hitta effektivare samarbetsformer genom att använda moderna Web-2.0-koncept för den interna kunskapsspridningen. Min roll är i båda fallen att leda förändringsarbetet hos kunden för att på så sätt åstadkomma nödvändiga strukturella förändring.


Projekten på Tacton har huvudsakligen strävat efter att förenkla försäljningen genom att strukturera kunskapsöverföringen i försäljningskanalen. I projekten har jag huvudsakligen lett den kreativa processen att identifiera, analysera och strukturera kunskapen. Detta är en viktig del i Tactons försäljningsprocess.

TetraPak - ansvarig för grundläggande arkitektur och teknisk införsäljning
ABB - kreativt ansvarig för grundläggande arkitektur och teknisk införsäljning
GE Healthcare - ansvarig för teknisk införsäljning och projektuppstart
Siemens - slutförande av teknisk införsäljning
Sidel - ansvarig för grundläggande analys, arkitektur och betydande del av projektleverans
Scania - ansvarig för teknisk införsäljning och projektuppstart
Alfa Laval - ansvarig för teknisk införsäljning, projektuppstart och grundläggande arkitektur

Till dessa kan läggas ett tjugotal mindre konton.

Språk:

Svenska
Engelska

Adress:

Lyckan 7
753 24 Uppsala
0722-047418

måndag 23 november 2009

Nio delar i en bra presentation

När du jobbar med försäljning så är det ibland är det bra att ompröva budskapet. Det är också bra att gå tillbaks och titta på hur budskapet såg ut för ett, två och fem år sedan. Kanske fanns det saker du sa då som vore bra att säga idag? Om det du sa för fem år sedan inte stämmer så ger det förmodligen en god fingervisning om vad du borde berätta idag.

Jag håller precis på att ompröva hur vi säger det vi säger. Vi tog utgångspunk i en presentation av David Rose och följer delvis de punkter han säger är viktiga.
När någon köper avancerad programvara (t.ex. för att sälja komplicerade produkter) så handlar det om mer än bara programlicenser. De köper ett helt koncept som till mångt och mycket består av duktiga människor. 

När den allmänna perceptionen är att mjukvaran löser problemet så handlar beslutet mer om hur arbetet ska genomföras. Det betyder att spetskompetensen och domänkunskapen blir det avgörande eftersom tvekan kring programvarans förträfflighet redan bevisats av ett hundratal referenser.
Därför bestämde vi oss för att fokusera på följande delar för att bygga presentationen:


Integritet handlar om att vara ärlig och att göra saker på det sätt man själv tror är riktigt. Det här betyder att hellre ledas av egen erfarenhet än att dansa efter andras pipor. Det ger en övertygande bild om att du vet vad du gör. Här är det naturligtvis viktigt att vara ärlig, om den som lyssnar på något sätt kan misstro det du säger måste det sägas på ett annat sätt.


Coachbarhet innebär att lyssna och lära. Även om du har erfarenhet inom ett område så betyder inte det att du är fullärd. Coachbarhet handlar om att kunna ta till sig ny kunskap för att bli ännu bättre.


Ledarskap är ganska självförklarande. Det handlar om att kunna styra ett komplicerat arbete mot ett givet mål, att kunna undvika de allvarligaste fallgroparna och om att kunna hantera besvärliga hinder på vägen.


Kunskap är något som du kan läsa sig till och det är ofta fundamentet för att förstå inte bara vad man gör utan också varför. Ett företag kan enkelt skaffa kunskap genom att rekrytera kunniga människor.


Skicklighet innebär att vara duktig på det man göra. Ett företag bygger upp sin skicklighet genom att göra samma sak många gånger och framförallt genom att ha ett effektivt sätt att samla ihop praktiska erfarenheter. Det här handlar mycket om en intuitiv känsla för rätt och fel. Det här tar många år att bygga upp.


Passion handlar om att brinna för det du gör. Det är mycket lättare att tro på någon som genuint tror på sig själv. Det är naturligtvis en balansgång, passionen får inte ligga allt för nära galenskapen.


Vision betyder att veta vart du är på väg. Varför gör vi det här och vad är vårt mål?


Åtagande eller commitment som vi säger på bisnissvenska handlar om långsiktighet. Vi säljer inte en snabb lösning på ett enkelt problem, det handlar mer om ett giftermål tills döden skiljer oss åt. Ett företag som växer med kunderna har en helt annan syn framtiden och det är naturligtvis viktigt att förklara.


Realism är det som ger tyngd. Du kan ha en fin vision och en brinnande passion, men om du inte samtidigt är realist så bygger du bara ett luftslott med tomma ord. Därför måste presentationen visa att det du säger är på riktigt och det bästa sättet är förstås att förankra budskapet med trovärdiga referenser.

tisdag 3 november 2009

Osäkerhet

När ett du ska köpa något som är lite mer komplicerat så finns det tre huvudsakliga osäkerhet som måste elimineras innan du är beredd att ta ett beslut. Det här gäller i princip alla typer av köp, men det blir extra tydligt när det gäller första-, projekt- eller sällanköp.


Behovsosäkerhet – det här handlar om vilka krav du tror dig ha. Kraven handlar ofta om den tekniska lösningen, men det du egentligen söker efter är något annat.
Du har ett problem och det ska lösas. Reklamen vill gärna få dig att tro att den tekniska lösningen är ditt behov, men det är bara ett sätt för leverantören att sälja på dig sakliga argument för att motivera känslan som skapar köpbehovet.
För att övervinna behovsosäkerheten behöver du ofta hjälp att förstå vad du egentligen vill göra, vad du egentligen vill uppnå. Det handlar om att guida kunden mot en lösning som lever upp till behovet – men som kanske inte helt stämmer med de förutfattade kraven.


Marknadsosäkerhet – det här handlar om att det är svårt att förstå vad som finns att få. I en värld med dagens massiva utbud är det svårt att få överblick vad som erbjuds.
För att övervinna marknadsosäkerheten måste det finnas ett enkelt sätt att ta till sig helheten och det är därför tester och framförallt rekommendationer har blivit en viktig del av marknadskommunikationen.
Genom att använda andras åsikter kan du eliminera marknadsosäkerheten för produkten du säljer.


Transaktionsosäkerhet – det handlar om vilka risker som är inblandade med leveransen. Om du köper en produkt på en vanlig affär är transaktionsosäkerheten ganska låg, men så fort du handlar via andra kanaler finns det alltid frågetecken. Om du upphandlar ett projekt så finns det alltid frågetecken kring tid och budget.
För att övervinna transaktionsosäkerheten måste paketeringen av produkten vara tydlig. Du måste också kunna visa att du kan och har levererat den här typen av projekt förut.

onsdag 14 oktober 2009

Bra powerpointbilder

Powerpoint är ett alldeles utmärkt verktyg för att göra snygga och proffsiga presentationer, men det blir sällan effektivt att skapa presentationerna direkt i programmet. Själv använder jag en trestegsmodell som är ganska effektiv och som gör det möjligt att skapa hela presentationen på resan till mötet (eftersom den fungerar även om när skylten med säkerhetsbältet är tänd).
Presentation ska besvara ett antal frågor. De slides du skapar ska innehålla några stolpar, de viktigaste orden som åhörarna ska komma ihåg. Tumregeln är att det inte ska stå mer än fem ord per slide. Om du har tid så är det alltid bättre att hitta en bra bild istället, men eftersom det är rätt tidsödande så är det bättre att vänta med det.


Steg 1
Huvuddelen av tiden du lägger på förberedelser ska göras i detta steg och det viktiga är att skriva upp vilka frågor du ska besvara. Om du kommer på några andra punkter som du också vill få med så skriver du upp dem med. I det här läget är det inte viktigt att vara strukturerad och det är därför den här metoden är överlägsen alla försök att göra samma övning direkt i Powerpoint.
För en normal tvåtimmarspresentation så brukar jag skriva ner ett A4 med frågor och punkter.


Steg 2
Nästa steg är att omvandla dessa punkter till slides. Dra två vertikala och fem horisontella linjer på ett A4 så får du 18 rutor att skriva i.  Varje ruta är en slide som ska innehålla en bra rubrik och tre-fyra ord.
Gruppera frågorna som hänger ihop genom att sätta en siffra framför. Sorteringen i vilken ordning du ska säga vad behöver du inte bekymra dig om ännu. För varje slide letar du upp de punkter som ska finnas med. Blir det mer än fem ord i en ruta använder du helt enkelt en ruta till (de är gratis).


Steg 3
Först nu tar du fram datorn och skapar presentationen utifrån noteringarna i rutnätet. Dra upp storleken på fonten så att det syns tydligt. När du matat in alla rutor som du skapade i steg 2 så fixar du sorteringen så att du får ett bra flöde i presentationen.


Tid över?
Har du tid över kan du lägga till lite bilder som gör presentationen bättre. Har du ytterligare tid över kan du börja fixa med fonter och annan layout.

fredag 11 september 2009

Fuska, träna och inspireras

Om du vill bli bättre på att presentera så är fuska, träna och inspireras är tre enkla sätt.


Fuska – Förmodligen finns det redan någon som gjort en bra presentation om det du ska prata om. Börja med att titta på www.slideshare.net och förmodligen kommer du att hitta alldeles för många bra presentationer om ditt ämne.


Inspireras –  Att se duktiga föredragshållare är både roligt och lärorikt. www.ted.com är bäst men det går naturligtvis att hitta inspirerande mycket på både youtube och video.google.com.


Träna – Det sista, som jag själv ofta fuskar med, är att träna. Innan du håller en viktigt presentation bör du repetera fyra-fem gånger precis enligt manus. Presentationen blir förvånansvärt mycket bättre.


lördag 1 augusti 2009

Ångugn

Idag har jag skrivit en längre post om ångugn eftersom jag sett i trafikloggarna att det är något som intresserar många. Vi har haft ångugn i drygt fem år och det finns ett antal recept som vi gärna lagar med ånga.

Fördelarna med ånga är bättre smak och nyttighet, men samtidigt kostar ugnen några tusenlappar mer än en vanlig ugn. Frågan är om det är värt det?

Jag skulle säga att svaret på frågan är ja, men det förutsätter att du har ett ganska stort intresse för matlagning.

onsdag 10 juni 2009

Uppdrag granskning SAAB mutor

Det finns en handfull journalister i det här landet som ägnar sig åt granskande journalistik. De driver ofta verksamheten i egna bolag och säljer sina reportage till den fria eller ofria televisionen. Det här är duktiga killar som normalt har mer skinn på näsan än de har hår på huvudet.

Reportagen är ofta riktigt genomarbetade och det är inte ofta de fälls i granskningsnämnden. Ordvalet är mycket väl avvägt och det som sägs är sällan det som antyds. Jag måste säga att jag blir imponerad när jag förstod hur stor skillnaden var i vad som egentligen sades i reportagen och hur mindre insatta uppfattade det samma. Det är mäktigt!

Problemet är övrig media. Nu är det i och för sig inte så ofta som övrig media bemödar sig att återrapportera det Uppdrag granskning och Kalla fakta berättar, men det händer och det är då det blir fel.

I återrapportering blir det som antyds sanningen. Den återberättande journalisten har inte tid att förstå, det som inte sades i granskningen blir sanning i Rapport och de stora tidningarna.

Idag är det dags igen. Uppdrag granskning ska berätta ”fortsättningen” på affären om SAABs mutor.

Förra gången var upplägget såhär:

Någon (kanske någon från Trojkan) tipsar en journalistkollega på Finacial Times, stationerad i Stockholm. De har med en liten artikel om ”SAABs mutor” samma dag som Uppdrag granskning ska sända sitt första avslöjande om att det förekommer mutor inom vapenindustrin.

Den inledande rapporteringen i Rapport refererar till den trovärdiga källan FT istället (som brukligt) till sina egna inköpta program. Det är väl ingen som tror att uppdrag gransknings reportrar jobbar på SVT? Nej, de är egna företagare som med löften om avslöjanden får förskott från statstelevisionen för att avslöja allt från teplantage till torskfiske.

Jag har ingenting emot granskande journalister, men det som stör mig är att jag betalar licensavgift för ett program som Rapport. De återrapporterar, oftast som enda svenska media, det som Uppdrag granskning avslöjar. Problemet är som sagt att Rapport tar sig friheten att göra sanning av de genomarbetade insinuationerna.

Jag skriver det här av två anledningar. Det första är av ren nyfikenhet om det intresserar någon. Det andra är för att farsan ringde och frågade om han skulle kontakta Rapports ansvarige utgivare. Han vill inte än en gång - på felaktiga grunder - vara reklampelare för Uppdrag gransknings kommande program. Som det var förra gången så gjorde Rapport helt enkelt så här - de zoomade in en namnteckning från ett helt annat dokument än de pratade om i reportaget.

Att Uppdrag granskning återigen avslöjar sin journalistprisbelönta re-write på The Guardians reportage om BAE spelar mindre roll, men att Rapport okritiskt återberättar och bitvis gör om incinuationer till sanningen är rätt besvärande. Rapport är väl ett nyhetsprogram?

Farbror Kvast har, som alltid när det gäller den här typen av brott, har inte lyckats bevisa något. I det här specifika fallet beror det nog huvudsakligen på att inget brott har begåtts. Det han och Rapport hävdar är avtal är något helt annat. Men det behöver ju inte jag ”avslöja” här och nu, det finns det ju folk som har som jobb...

Hur blir det nu:

Van der Kwast kommer naturligtvis att figurera i sin vackra hatt. Carina Lundberg Markow kommer förmodligen göra ett medialt utspel om etik och moral. Mikael Petterson, mest känd för lite FRA-rapportering kring Carl Bildt, kommer återrapportera med ett och annat tillspetsat fel. Västervikstidningen kommer kanske återigen att ringa min syster för att än en gång få en kommentar från pappa. Och ingen kommer läsa det här blogginlägget… :)

--

Uppdatering 17 jun: Det blev Peter Eriksson, mp, som tog över Carinas stafettpinne. På DN debatterar han med en argumentation som bottnar i feltolkade andrahandsuppgifter.

Peter har, precis som Rapport, skapat sig en egen bild av verkligheten som inte är den som återgavs i det reportage han anger som källa.

tisdag 9 juni 2009

Note to self

Ibland får jag för mig att söka på "Note to self" på Twitter. Då hittar man ett och annat dumt som folk har haft för sig. Ibland springer man på något tänkvärt och ibland något riktigt roligt - som det här.
Note to self: Kom ihåg att inte vara vän med chefen på Facebook om du inte kan hitta ett jobb du trivs med.måndag 1 juni 2009

Bruno Eminem YouTube

Sacha Cohen (Ali G/Borat) kommer med en ny film om som har premiär den 10 juli. Häromdagen var det dags att göra reklam för filmen och på typiskt YouTube-maner så är det viktigt att få till något som sprids via mejl och bloggar.

Strategivalet i just det här fallet var att krocka halvt naken med Eminem. Cohen får problem när han ska flyga fram till scenen och landar efter ett missöde rätt över Eminem. 

De som hävdar att allt var uppgjort gör bara historien ännu bättre. Just tvivlet om det är på riktigt eller inte lockar ännu mer viral spridning.


fredag 29 maj 2009

Om lyckan

Den här bloggen heter lyckan. Det är inte för att den handlar om lyckan utan för att jag råkar bo där. Nog om det.

För några månader sedan hamnade jag brevid Daniel Gilbert på McDonalds. Jag visste inte då att det var "Hurricane" Gilbert jag hamnat brevid, men efter ett par dagars funderade varifrån jag kände igen den där killen på hamburgerhaket så slog det mig att det var Håkan Hellströms gitarrist.

När jag googlade på Daniel Gilbert råkade jag på det här inslaget på TED. Det handlar om lyckan, den som kommer och går. Den här video är mycket se och tänkvärd.

lördag 23 maj 2009

Det meningslösa valet

Dan Ariely har skrivit en bok om omedvetna val. Själv vill man helst tro att de val man gör är rationella och icke-manipulerade, men som de flesta redan vet så är frågan halva svaret. ”Som man frågar får man svar” är ett gammalt slitet talesätt som är högst relevant även idag.

Ariely visar ett kul exempel på hur man säljer det dyrare alternativet genom att introducera ett helt meningslöst alternativ. Så här:

- Webbprenumeration - $ 59
- Pappertidningen - $ 129
- Papperstidningen och webbprenumeration - $ 129

Ingen vettig människa väljer att betala samma pris papperstidningen vilket Arielys enkät visade. Fördelningen när det meningslösa mittalternativet var med blev 16 % för det billiga och 84 % för det dyrare alternativet.

När Ariely frågade en annan grupp att välja när mittalternativet var borttaget blev fördelningen istället 68 % för det billigare och resterande 32 % för det dyrare alternativet. Det här visar alltså att det bästa sättet att få någon att göra ett visst val är att slänga in en något sämre variant av samma sak. Ariely visar det här med flera exempel i slutet av sin presentation på TED.

tisdag 12 maj 2009

Seth Godin på Ted


Seth Godin pratar om sin senaste bok på Ted.com.

lördag 9 maj 2009

All time high

på min andra blogg. Charlotta la upp receptet på rabarberpaj med havregryn och helt plötsligt tiodubblades trafiken. Det är roligt.

söndag 3 maj 2009

Skolan hämmar kreativiteten

Sir Ken Robinson pratar på TED om hur dagens skola hämmar kreativiteten och huvudsakligen förbereder eleverna för högre utbildning. Rätt eller fel?


måndag 27 april 2009

Den hemlige kocken kritik

Staffan och Bengt, två affärsutvecklare inom livsmedelsindustrin, hade identifierat ett problem. Året är 2005 och kunderna har börjat köpa billigare mat och än värre – de köper den hos den billiga tyska konkurrenten. Tidningarna skriver att de svenska priserna äntligen börjat närma sig EU-nivå och det är inte bra för de som säljer mat.

Problemet är identifierat – billigare mat ger mindre omsättning och mindre omsättning ger mindre vinst. Tidigare hade Sverige varit förskonat från billig mat och priserna kunde hållas relativt höga – men nu är de goda tiderna förbi.

- Vi måste helt enkelt agera för att inte tappa marknadsandelar, sa Staffan.

- Vi får helt enkelt göra reklam så att alla förstår att vår mat är bättre, sa Bengt.

- Det kommer att bli alldeles för dyrt. Vi kommer inte få någon draghjälp av varken Bonniers eller Schibsteds. Vi måste komma på något smartare.

- Tänk om man skulle sprida rykten att det finns glas i den billiga maten… sa Bengt eftertänksamt.

- Been there - done that, suckade Staffan. Vi måste göra något som förändrar köpbeteendet i grunden. Något som får folk att alldeles frivilligt köpa den dyra maten, den som vi säljer.

 

Nu är det 2009. För ett år sedan gavs boken ”Den hemlige kocken” ut. Alla letar e-nummer på matförpackningarna. Ingen vill köpa den billiga ”kemiska” maten. Den genomsnittlige konsumenten köper mat som är dyrare och har glömt bort mycket av det som var besvärande för bara något år sedan.

Varför är det här intressant? För att det finns vinnare som inte är allt för uppenbara. Delar av den industri som ifrågasätts av Den hemlige kocken välkomnar förmodligen boken tillspetsade slutsatser. Bolagen som tjänar stora pengar på mat tillhör förmodligen de stora vinnarna och försäljningen av det som i branschen kallas för premiumprodukter torde ha ökat. Boken blev det bästa sättet att möta konkurensen från de billigare konkurenterna.

Läs lite mer insatt kritik mot den hemlige kocken på en annan läsvärd blogg.

torsdag 16 april 2009

Ta sig tid

Skillnaden mellan de amerikanska läkare som blir stämda och de som inte blir stämda är två minuter. De stämda lägger i snitt 15 minuter per patient medan de icke-stämda lägger 17. Det här skriver Malcolm Gladwell om i sin bok Blink.

På dessa två minuter hinner läkaren med att förklara lite mer och bry sig om patienten. Det innebär att de upplevs som mycket trevligare och trevliga människor är inte de man stämmer.

När jag ska förklara svåra saker är det därför viktigt att ta sig lite mera tid, att hellre förklara en gång för mycket. Det är inte den första kvarten som räknas utan de sista två minuterna.

tisdag 7 april 2009

PR 4

Ett stort steg för bloggen men ett litet steg för mänskligheten.

Läs mer på wikipedia

måndag 6 april 2009

Lean Front End

Många undrar vad jag jobbar med egentligen. Det enkla svaret är att jag arbetar med att lösa komplexa säljproblem -det som vissa kallar Lean Front End.

Ofta finns det ett problem med att sälja komplicerade produkter och lyckas du lösa dessa problem så finns det en enorm potential till ökad försäljning. Alla våra kunder kan genom ett bättre arbetssätt öka sin försäljning med förvånansvärt höga procentsiffror.

Det handlar framförallt att skapa en bättre kommunikation mellan försäljning och utveckling. Om inte marknaden förstår produktens möjligheter är det ganska självklart att försäljningen inte visar sin fulla potential.

Varför är det svårt

Det som är besvärligt när det gäller kunskapsintensiva system är underhållet. Konceptet som sådant har mycket hög informationsdensitet och då är det viktigt att förstå fallgroparna och att göra på rätt sätt, annars är det lätt att hamna i en ond spiral med evigt underhåll. 

Vi beskriver produktens logik i två delar, med hjälp av komponenter och produktstruktur. Komponenterna grupperas i produktgrupper och i en hierarkisk produktstruktur beskriver vi sambanden mellan de ingående delarna med hjälp av regler.

Varför är det bra

Den viktigaste och enklaste anledningen till varför det här är bra är den enorma besparingspotential som finns när försäljningen sker på rätt sätt. Kostnader för intern administration minskar och antalet kassationer kan i princip elimineras.

tisdag 31 mars 2009

Vem finansierar Firefox?

Det är många av mina vänner som använder Firefox. Jag borde väl också göra det, men eftersom Chrome funkar så pass bra så ser jag ingen egentlig anledning. Det inte många vet är att det är samma företag som finansierar båda dessa browsers.

Av Firefox omsättning på 70 miljoner dollar så kommer över 90 % från Google i form av kick-back för den söktrafik som Firefox drar till Google. Det är inte så revolutionerande, men det visar tydligt på värdet av att styra ditt surfbeteende.

Google har lovat att fortsätta betala pengar till Firefox i ytterligare två år. Även om Google gärna ser att Chrome blir en huvudspelare (något som jag inte ser några tecken på i min webbstatistik) så är huvudsyftet primärt att Microsoft inte dominerar allt för mycket.

fredag 27 mars 2009

Att sätta bilden

En kompis berättade om hur han läser en bok:

- Redan efter två sidor så kan jag säga om jag litar på författaren, om han har något att berätta, om han är trovärdig och om han berättar en historia som jag vill höra. Är jag inte övertygad så slutar jag helt enkelt att läsa boken.

När det gäller böcker så blir det väldigt konkret, men det här visar på ett sätt som människan fungerar i grunden. Känns det inte bra från början så slutar du lyssna.

Det här är väldigt viktigt när jag gör presentationer. Om jag inte omedelbart ger intryck av att vara relevant för min publik så kan jag lika gärna avbryta efter två minuter.

När jag presenterar våra fantastiska mjukvara och våra duktiga konsulter så säljer jag känslan att det här är någon som kunden skulle vilja köra den här typen av projektet med. 

Jag vill sätta bilden av att

- vi har gjort det här många gånger
- vi förstår den typen av problem
- vi är duktiga på det vi gör

Allt som bygger argumentationen för dessa punkter, det är det jag ska presentera. Inget annat.

onsdag 25 mars 2009

Elektronisk baksmälla

Om du driver en nöjespark är det viktigt att skilja på nöje och betalning eftersom de flesta inte ser själva kostnaden som en del av det roliga. Därför är det smart av Gröna Lund att sälja åkband; du blir irriterad över att det är dyrt när du betalar  men du slipper bli påmind om att det kostar pengar varje gång du gör något roligt.

Användaren blir alltså mer positiv om det tråkiga separeras från det roliga. Viktigt att komma ihåg är att det tråkiga ska hända först och när du glömt av betalningen njuter du mer av upplevelsen.

På senare tid har jag vid två tillfällen råkat ut för det omvända. Att det tråkiga kommer som en trist påminnelse efter det roliga. 

I höstas var jag på det ekochicka slottet och följande veckor fortsatte bokningssystemet skicka så många bekräftelser med stora bifogade filer så att inboxen på gmail nästan fylldes. Det bestående minnet var inte det fantastiska sällskapet och den trevliga miljön, det blev istället problemet att rensa bort mejl som aldrig slutade fylla mejlboxen.

I förra veckan köpte jag ett liftkort i Sälen. Den som har ett skipass kan för en minimalt rabatterad slant fylla på liftkortet via internet när det är dags för mer åkning. På grund av knas med en kortbetalningen (tack för det First Card) lyckades systemet boka två liftkort på mitt elektroniska skipass vilket efter hemkomst resulterar i telefonsamtal och bevakning av kortfakturor. Det bestående minnet var inte den trevliga skidåkningen, det blev istället telefonsupport om vilket kort som dubbelfakturerats och vilka pengar som ska betalas tillbaka när.

Vad lär man sig av detta?

Om du säljer något positivt måste du vara säker på att det negativa inte kommer tillbaks och biter kunderna i svansen på grund av elektroniskt trassel. Klarar du inte det - fortsätt jobba pappersbaserat.

tisdag 17 mars 2009

Tycka om eller inte?

Om du ber en massa människor berätta vad de gillar så kommer du helt naturligt få ett annat svar än om du ber samma grupp berätta vad de inte gillar. Det här är ju naturligtvis självklart. Vi tar ett enkelt exempel; säg att det finns tre alternativ.

I den första omröstningen får telefonröstarna välja vilket alternativ de gillar bäst. Den som får flest röster vinner. I nästa omröstning låter vi samma grupp rösta på det alternativ de gillar minst. Den som får minst röster vinner.

Är det givet att resultatet blir det samma? Nej, naturligtvis inte. Att bestämma vad man inte gillar är en helt annan sak än att bestämma vad man tycker om.

Genom att blanda dessa två urvalsmetoder så skaffar du dig ett väldigt stort inflytande över ett tillsynes demokratiskt förlopp. Det här kan naturligtvis användas för att manipulera på ett i förhand bestämt sätt och därför är det viktigt att förstå när den här typen av urval förfelar resultatet.

Det finns ett bra exempel från den just avslutade melodifestivalen. Genom att först låta TV-tittarna välja vilka låtar de gillar bäst (första och andra omröstningen) och sedan välja vilken låt man gillar minst (duellen) så blir kontentan att finalbidragen blir slätstrukna. Bidrag som sticker ut tenderas att röstas bort eftersom publiken röstar negativt i duellen.

I delfinalen i Leksand fanns det efter den positiva röstningen två vinnare, EMD och BWO. Utan dueller och negativ röstning hade dessa två bidrag gått vidare. Med negativ röstning var det istället trean som slog tvåan. I den positiva röstningen fick tvåan 40 procent fler röster mer än trean. I den negativa röstningen blev det ungefär tvärt om. Det finns goda skäl att anta att de som röstade på Molly gjorde det för att de inte gillade BWO (eller Alexander Bard, ingen kan väl ha något emot Martina och Martin ?)

När du i försäljningssammanhang vill framhäva det ena eller andra argumentet finns det god anledning att fundera på om positiva eller negativa val fungerar bäst. Samma bedömare kan som synes komma till helt olika slutsatser.

fredag 13 mars 2009

FVG!


FVG är en akronym för det västsvenska uttrycket "fan vad gött". Det används huvudsakligen ironiskt i slutna diskussioner på internet (företrädesevis via sk. e-mail) av personer boende på östra sidan av landet.

Exempel på användning:
- Det skulle vara lagom sunkigt att sitta svettig och näck och spilla starkisar i en gammal soffa, FVG!

FVG etablerades som förkortning under 2009.

torsdag 5 mars 2009

Trampa vatten

All presentation handlar om strategi. Vad vill du säga till vem och varför? Det går inte att säga nog många gånger: Det gäller att vara tydlig och för att vara det så måste du tänka igenom budskapet och förstå åhöraren.

Det bästa sättet att tappa bort intresset och framstå som otydlig är att blanda fiktion och verklighet, vision och leverans, förhoppning och fakta. Det är därför det är viktigt att ha en tydlig planering av när du säger vad. Det är inte fel att prata visioner och drömmar, det viktiga är att hålla isär vad som är vad.

Genom att följa de enkla tipsen från om en bra demo häromdagen blir presentationen mycket tydligare:

1. Identifiera problemet i en öppen (men styrd) dialog

2. Visa hur problemet kan lösas – gärna med en imponerande lösning

3. Visa att den som har problemet själv kan lösa det med din hjälp

4. Måla upp visionen vart det här arbetet skulle kunna leda, helst exemplifierat och verklighetsförankrat med dina bästa referenser som förebilder

tisdag 3 mars 2009

Det är inte roligt

Ibland får man intrycket av att det är roligt att ha barn. Det är det inte. Det finns naturligtvis glädjeämnen, men gör man en objektiv analys så överväger faktiskt det negativa. Det här är inte min subjektiva uppfattning, det finns de facto forskning på området och själv läste jag om det här i en artikel på time.com.

Psykologer har mätt - fråga mig inte hur – hur lyckliga människor i sin dagliga gärning och kommit fram till att aktiviteter som träning, måltider och shopping ger större tillfredställelse än att umgås med sina barn. Att vara med sina egna barn hamnar ungefär på samma nivå som att göra det dagliga hushållsarbetet.

Varför är det här rolig information? För att det går stick i stäv med den allmänna uppfattningen - att det ställer självklarheter på ända.

Jag gillar den här typen av nyheter för att det ger mig bra infallsvinklar när jag ska presentera och exemplifiera saker. Att något inte är som man tror öppnar sinnet för att ta in nya intryck.

lördag 28 februari 2009

Google Maps i realtid

Här är en liten animerad film baserad på Googles satelitbilder. I like.

onsdag 25 februari 2009

En bra demo

Eftersom jag jobbar med mjukvara så är det här med att demonstrera program lite av en specialitet. Så här lägger du bäst upp en mjukvarupresentation:

1. Börja med att diskutera och påminna de som lyssnar om den frustration de upplever - något som de enkelt kan verifiera. Det här ska naturligtvis vara den typen av problem som din mjukvara löser.

2. Visa att din mjukvara löser de här problemen på ett övertygande sätt. Här är det viktigt att imponera, att det är polerat och snygg, fint och tillrättalagt. Här är det inte nödvändigt att åhörarna förstår allt du gör, men deras slutsats ska kunna sammanfattas med ett ”wow”.

3. Visa hur de själva kan göra det du just visade. Här handlar det om att handgripligen visa steg för steg vilka färdigheter som krävs och hur enkelt det är. Det är viktigt att ta det lugnt och metodiskt eftersom det är viktigt att inte tappa bort åhörarna.

4. Visa ett större exempel, en vision om vart de kan nå. Det här ger känslan av vilket otrolig förändring din mjukvara kan leverera i en inte allt för avlägsen framtid.

söndag 22 februari 2009

Godare och nyttigare bröd

Jag gillar att baka. Här är en video om hur man får nyttigt bröd att smaka gott (inte allt för vanligt).

fredag 20 februari 2009

FRA

I olika länder gäller olika lagar. Så har det varit sedan lagarna hittades på. 
När samma tjänst är baserad i olika länder så blir det lite konstigt och det här är ett roligt exempel som computersweden skrev om häromdagen.

FRA på googlemaps
FRA på hitta.se (klicka på satelit för att se den fina retuscherade skogen)

När man tar flygfoton över Sverige måste militära mål tas bort. Det är därför FRA inte syns på hitta.se. Men för foton tagna med satelit gäller andra regler

onsdag 18 februari 2009

Nu ska jag f-n visa dom

Det skadar inte att vara lite arg när man ska presentera. Det skärper sinnet. Häromdagen hade jag en intern dragning och av olika anledningar var jag lite ... låt oss säga arg. Precis som alltid så gick jag in med två ansatser

- inte bli provocerad

- nu ska jag f-n visa dom

Det här fungerar. Det är den psykologiska uppladdningen som krävs för att prestera lite bättre, att bli lite vassare och vara lite coolare.

Att inte bli provocerad är viktigt, speciellt i säljsammanhang. När du hamnar mitt bland svåra konstiga frågor så har du förlorat och att börja försvara sig är bästa sättet att kapitulera. Det gäller att lungt och sakligt förklara hur saker ligger till, utan att tveka och utan att  bli irriterad över dumma påhopp (inte alls ovanligt med antagonister i publiken).

Med inställningen att du äger showen så släpper du aldrig in antagonisten. Med ett tydligt inititiv slipper du frågorna och det här ger chansen att leverera budskapet - precis på dina villkor.

måndag 16 februari 2009

Global nedladdning

Idag startar rättegången mot The pirate bay. Här kan du se var och hur många användare det finns av den här tjänsten, det ger lite perspektiv på genomslaget.
TPB står globalt för hälften av den information som behövs för att bittorrentprotokollet ska fungera. Om TDB stänger av sina trackers kan det få till följd att all bittorrent-nedladdning slutar fungera på grund av överbelastning.

fredag 13 februari 2009

Sökord på Google

Ibland så blir man förvånad över vilka sökord som leder till lyckan7. För några månader sedan skrev jag om att folk söker via internet mer som om de pratade med en människa och listan nedan kanske bekräftar det.

Igår var det någon som sökte på ”vad är den lilla linsen på min latitude d630” och eftersom han/hon/det förmodligen fortfarande känner sig paranoid (det är svårt att hitta ett svar på den frågan) så kan jag inte låta bli att hjälpa till, jag vill ju inget hellre än att ha återkommande besökare. Om du eller någon du känner har några frågor, skriv dem i kommentarerna så kan du också få ett svar.

Idag tänkte jag svara på några typiska autentiska sökfrågor (som av någon anledning orsakat besök här på bloggen):

Fråga (Göteborg):  vad är den lilla linsen på min latitude d630
Svar: Den lilla linsen på Dells Latitude är en ljussensor som känner av omgivningsljuset och anpassar skärmens inställning för att optimera batteridriften.

Fråga (Stockholm): usb hårddisk slutat fungera. varför?
Svar: Det är antagligen för att den är trasig. 

Fråga (Östersund): det är bra med reklam för barn
Svar: Nej

Fråga (Joensuu, Finland): jag är inte nöjd med produkten
Svar: Det är ditt eget fel. Du kunde valt en annan.

Fråga (Stockholm): kan en hiss störta
Svar: Ja, men det är extremt ovanligt. De flesta hissolyckor med dödlig utgång inträffar i samband med service.

Fråga (Nyköping): många egna varor har ica
Svar: Ja, det stämmer. 

Fråga (Norrköping): hur kommer man i på ticnets servrar
Svar: Det gör man inte, i alla fall inte i samband med biljettsläpp. Besök ett ticnet-ombud om du vill köpa biljett.

Fråga (Arvika): vem ansvarar för cloud computing
Svar: Internet. 

Fråga (Stockholm): exempel dåliga sidor anställningsintervju
Svar: Samarbetssvårigheter, introvert & otrevlig funkar säkert.

Fråga (Visby): michael nyqvist är rolig i plastpåse
Svar: Den frågan är väl retorisk?

torsdag 12 februari 2009

Reklam för grammis

För några veckor sedan hände det något roligt som var lite märkligt. En av mina favoritartister fick en grammis. Enligt det gamla systemet med jury hade hon kommit tvåa eller trea, men när allmänhetens röster räknats in så blev det en klar seger. Så här gick det till:

Artisten släpper under hösten en låt för gratis nedladdning på sin sajt och i samband med det kan du registrera dig för nyhetsbrevet.
Strax innan det var dags för röstsammanräkning skickas det ut uppmaningar att rösta på artisten.
Väldigt många följde uppmaningen och hon vann en grammis (för att vara helt korrekt så vann hon två grammisar).

Det här visar vilken bra reklambärare musiken är. Den fria nedladdningen drar musik till sajten och ger artisten tillstånd att skicka välkommen riktad reklam. Reklam som bevisligen fungerar.

tisdag 10 februari 2009

Staten mörkar sanningen

Finns det några vinnare på den här historien? Är det ett smart marknadsföringstrick? Är det någon - utom möjligen turistmål - som vinner på UFO-associationer? Förmodligen inte!

DN har under den senaste månaden rapporterat om det UFO som flög in i ett engelskt vindkraftverk. Ögonvittnet är tydligen så trovärdigt att det duger för att publiceras i en av landets största tidningar. Antikredd (sådär nu finns även det ordet reggat på Google).

Nu har det konstaterats att det inte var något UFO. Det var utmattning av metallen, konstruktionsfel med andra ord, som fick den engelska vindsnurran att gå sönder.

Det här är ett kul exempel på hur något som sticker ut kan få oproportionerligt mycket uppmärksamhet.  På en skala – vilken som helst –  är förklaringen till haveriet det mest skruvade man kan tänka sig. Det är där man vill vara, förutsatt att man har något att vinna på det.

måndag 9 februari 2009

Skrivet manus

Jag har alltid fått lära mig att om du ska hålla tal så ska du inte skriva ett manus. Bill Gove, som jag lyssnade på i helgen, sa precis tvärt om. Han borde veta eftersom han under över 50 års tid försörjde sig på att vara professionell talare.

Inspelningen som jag lånat handlade om flera olika saker men det som gjorde mest intryck var det här med just manuset. Enligt Bill så måste man memorera manuset. Det är först när man kan sitt material som man kan tänka på allt annat som är viktigt när man pratar som tonfall, ögonkontakt och pauser.

För ett par månader sedan började jag skriva ner vad jag sa på ett bra föredrag. Det är rätt tidsödande att lyssna på inspelningen och skriva ner varje ord, men samtidigt så ger det en otrolig möjlighet att metodiskt byta ut olika delar, hitta den bästa ordningen att berätta saker och att förtydliga det som kanske inte blev bra förklarat. Efter att ha lyssnat på Bills råd så tror jag att jag ska plocka fram transkriptionen och börja om. Jag ska skaffa mig ett manus helt enkelt.

söndag 8 februari 2009

Lite länkar via Twitter

Upptäckte att det gick lätt at lägga in länkar till mitt slumrande Twitter-konto. Det fina är att Twitter automatiskt gör om min långa länkar till små fina urlar.

Jag kommer nog använda det för att snabbt lägga upp lite blandade länkar på bloggen och kanske blir det lite mikrobloggande också.  Den som lever får se.

fredag 6 februari 2009

Presentationsteknik

Jag har satt upp ett personligt mål och det är att bli bättre på att presentera. Det handlar om att göra många olika saker.

Idag presenterar jag framförallt företaget där jag arbetar och hur vi arbetar. Jag har under de senaste månaderna börjat jobba allt mer målmedvetet för att paketera budskapet enklare, intressantare och framförallt mer känslomässigt.

Traditionellt säljer tekniska företag (som det där jag arbetar) sina tekniska produkter på ett väldigt tekniskt sätt. Det fungerar inte så bra. Det är inte genom att berätta om alla features man vinner nya kunder, det är genom att förmedla känslan att man kan åstadkomma en stor och lönsam förändring. Därför lär jag mig hellre lite mera marknadsföring än jag försöker att bemästra tekniken nuförtiden. Det betyder också att jag hellre hittar slagkraftiga tagg-lines än den exakta tekniska definitionen.

Under våren ska jag jobba vidare tillsammans med några duktiga kollegor och jag tänkte att bloggen får bli ett sätt att dokumentera metodiken. Det betyder att det kommer att bli lite mer presentationsteknik de närmaste månaderna.

torsdag 5 februari 2009

Google lägger rökridå

Google provar just nu sin nya Ajax-baserade söksida. Det betyder att sök-urlen byter utseende från

http://www.google.com/search?q=lyckan7 till http://www.google.com/#q=lyckan7

Inte så stor skillnad kan tyckas, men det här kommer skaka om ganska många.

När du klickar på den första länken så kommer browsern ta med sig information om vilken sida du kom ifrån. Genom att läsa av länken kan mitt analysverktyg inse att du sökte på lyckan7 och det var så du hittade hit. Det ger mig väldigt viktig information om hur olika människor hittar till den här bloggen. 

Med den nya Ajax-baserade url:en står det ett # och då kommer browsern inte att ta med informationen efter brädgården. Istället för att få veta vad personen sökte på så kommer jag bara få veta att han/hon/det hittade hit via Google. Väldigt mycket värdefull information försvinner helt plötsligt. Google har naturligtvis fortfarande informationen, men varken jag eller de som säljer webbanalysverktyg kommer veta varför besökare hittar dit.

För egen del så spelar det inte så jättestor roll hur folk hittar hit, jag har inget vinstintresse och det jag skriver skriver jag mest för eget intresse. Men för de som driver en kommersiell sajt finns det tre sätt att få trafik. Genom köpta länkar på Google, genom att optimera sajten så att rätt personer hittar dit via vanlig sökning eller att generera trafik via rekommendationer (att andra länkar).

Genom den här lilla manövern så skapar Google en ny nisch. I framtiden kan de sälja informationen om hur folk hittar till din sajt, information som är lika mycket värd som den du betalar för att få dit besökare. Det här är ett genidrag, genom att göra om sök-urlen så kan Google potentiellt fördubbla sin försäljning.

Varför är den här informationen viktig? Huvudsakligen för att det är så här man bygger bättre sajter. Man ser varför folk kommer dit och genom att veta det kan jag anpassa sidan så att besökarna hittar det de vill ha. Informationen om sökning ger alltså en otrolig viktig information för att höja kvaliteten på det du hittar på ALLA sajter. Med den här manövern drar Google alltså undan mattan för det kontinuerliga optimeringsarbetet som sker hela tiden på väldigt många sajter.

Det stora problemet är att Google gör något som deras fans inte gillar och att det ställer till stora problem för den stora massan som inte betalar för att dra trafik till sina sajter. Det här är en typisk åtgärd som skulle få mig att byta sida, från att rekommendera det Google gör till att verkligen avråda.

Läs mer här och här.

Nudge nudge

Igår hamnade jag på en sida som jag läste med stor behållning. Efter ett tag insåg jag att jag läst det förut och då kvalificerar det verkligen att länka till. 

Det handlar om boken Nudge av Richard Thaler och Cass Sunstein och det är Robert Östling på ekonomistas som skrivit en läsvärd recension.

onsdag 4 februari 2009

Det finns mer än ett sätt

För många år sedan skulle Howard Moskowitz försöka komma på receptet med den perfekta tomatsåsen. Han gjorde som man gör, sätter upp lite tester med ett snitt av befolkningen och låter de bedöma olika såser utifrån ett antal kriterier. Genom att variera sötma, syra, styrka och textur (alltså om det är klumpar eller inte) så försökte han hitta den perfekta balansen – tomatsåsen som alla gillar.

Problemet var bara att när experimentet var genomfört så gav inte datan några entydiga svar. Det vissa gillade tyckte andra inte alls om. Det gick inte att hitta konceptet till den perfekta såsen.

Vad lär man sig av detta?

Det är inte lätt att hitta något som alla gillar. Det är inte ens säkert att det är det man ska eftersträva. Det vissa älskar kommer andra att hata, det är ett faktum som man måste förstå. Om det så är design av ett dataprogram eller optimering av ett recept så kommer det alltid finnas olika smaker.

Hur löser man problemet?

Man gör naturligtvis som Moskowitz. Han konstaterade att det inte fanns en perfekt pastasås, det fanns tre; vanlig, stark och en med stora bitar. Genom att erbjuda några väl genomtänkta alternativ så hittar alla sitt alternativ. Det viktiga är förstås att förstå hur variansen ska se ut, något som kräver marknadsföringsdriven utveckling.

Läs lite mer om pastasåsen här.

tisdag 3 februari 2009

Exponentiell utveckling

Igår såg jag Ray Kurzweil prata om att teknikutvecklingen är exponentiell, alltså att Moores lag gäller allt - inte bara elektronik. 
Det är en ganska hissnande tanke, speciellt om man tänker på vad exponentiell tillväxt betyder på 20-30 års sikt.

söndag 1 februari 2009

Lite om intervjuteknik - 3D-film

På förmiddagen har jag provat på att göra lite tecknad film. Det är kanske lite väl corny för att vara seriöst, men det var snabbt och smidigt. Bill och Bull (de typiska ostfrallekursledarna) ger lite tips på hur du driver en workshop för att förstå tekniskt svåra produkter.fredag 30 januari 2009

Du vet inte hur det ska vara

Säg inte hur det ska är innan du vet hur det ska vara. Det låter ju väldigt självklart, men i praktiken är det inte lika enkelt.

När jag driver workshops så handlar det mycket om en förhandling. Jag påstår hur jag uppfattat att det ligger till och kunden bekräftar eller avfärdar mina slutsatser. Det brukar vara ett ganska bra sätt att få en dialog kring det man diskuterar. Men då är det viktigt att komma ihåg att inte göra allt för tokiga antaganden för då havererar hela diskussionen Grova snedtramp - som kan vara nog så perifera - kan få hela arbetet att avstanna.

Sättet att komma runt det här är att ställa lite fler checkfrågor. Istället för att anta är det bättre att fråga. Korta checkfrågor ger rätt ramar och öppnar för en mycket bättre dialog om det som verkligen betyder något.

torsdag 29 januari 2009

Vad betalar Spotify för musiken

Det är ingen som riktigt vet hur mycket Spotify betalar för musiken. För att förstå proportionerna så kan man jämföra med vad andra betalar för liknade tjänster. LastFM betalar ungefär 1 öre per låt. Eftersom Spotify infogar reklam mellan ungefär var sjätte låt så betyder det att varje reklampaus måste inbringa ungefär en 10-öring, 6 öre till artisterna och så lite till Spotify.

Det är lätt att tro att det är Spotify som behöver reklamen, men det är egentligen tvärt om: Det är reklamen som behöver Spotify. Musiken behövs som en bärare av budskapet.

Allt eftersom traditionella reklamkanaler som TV och radio tappar betydelse så måste reklamen hitta nya kanaler. Som jag skrev om häromdagen så är det viktigt att reklamen är anpassad för lyssnaren och att det på något sätt finns en acceptans att reklam är en del av produkten. Här har Spotify lyckats med bedriften att framhäva reklamen som något bra, ett budskap som tidningar och tyckare förmedlat till den oinvigda allmänheten. Samtidigt har de full kontroll på vem jag är, var jag bor och vad jag gillar för musik. Det finns alltså goda möjligheter att nå precis den jag vill, något som blir en allt viktigare strategi när vi kan välja vilken reklam vi tar till oss.

Om du vill lyssna på min musik och kanske få ”mina” reklamjinglar hittar du min spellista i högerkolumnen.

Twingly IDG, IDG, IDG, IDG, IDG, NyT, NyT, DN, SvD, SvD, AB

Uppdaterat 20 aug:

Enligt Rapport, kanske inte en av världens trovärdigaste källor men ändå, så betalar Spotify 0,2 öre per spelad låt. Enligt andra källor går endast 10 % av dessa pengar till artisten eftersom strömmande ljud räknas som nya medier, något där skivbolagen anser sig ha stora kostnader.

Det här betyder att Spotify betalar ungefär som Sveriges Radio när de spelar en låt. SR betalar 70 kr / min vilket ger 200 kr för en låt med säg 100 000 lyssnare. Även om inga siffror är exakta så är storleksordningen den samma.

tisdag 27 januari 2009

Ingen orkar läsa mer än tre rader

Det är tyvärr ett faktum att långa saker man skriver sällan blir lästa. Därför ska man skriva kort. Kanske enligt det här konceptet, att aldrig skriva mer än 3 meningar.

Om du tillhör den lilla skara som har tålamodet att läsa mer än korta kvällstidningsnyheter så kan jag rekommendera Malcolm Gladwells artikel om urval (nej jag har inte orkat läsa den än men jag vet att den är bra och att den kommer ge mig en känsla av välbehag).

måndag 26 januari 2009

Marknadsföringsdriven utveckling

Det finns flera idéer om hur man utvecklar produkter. De två huvudinriktningarna är marknadsdrivet eller marknadsföringsdrivet. Det är stora skillnader.

Den marknadsdrivna produktutvecklingen fokuserar på befintliga kunder och förutsätter att de kunder man har är representativa för de kunder man kommer att få. För mogna produkter kan det här eventuellt vara en korrekt strategi, men det leder till en ganska konservativ produktutveckling. 

För nystartade företag är den här strategin ofta destruktiv eftersom de första kunderna skiljer sig radikalt från de framtida. Den som lyssnar på de som först hoppar på tåget är dömda att misslyckas. Idéer som att kunderna betalar utvecklingen leder till att företaget får betalt för utveckling som ingen vill ha...

- Vi lyssnar inte på vad kunderna vill ha, vi fokuserar på att ge kunderna något de inte visste de behövde. 

Det är rätt inställning om man istället driver utvecklingen marknadsföringsdrivet. Hur behöver produkten utvecklas för att nya kunder ska köpa den? 

Som allt annat så bygger korrekta strategier på solid kunskap. Du måste veta och du måste förstå vad det är som driver affärerna. Utan fingertoppskänsla för vad marknaden vill ha är du chanslös.

Hur skaffar man sig kunskapen? Framförallt genom att tala med kunderna och genom att förstå vart kunderna är på väg. Det betyder nödvändigtvis inte att du följer alla trender, det som är modernt är inte alltid det som dina kunder kommer att annamma. Men du måste ha en story som förenklar och förbättrar deras liv.

Läste en intervju med Seth Godin och eftersom sidan handlar om Apple så är det naturligtvis just Apple - ett paradexempel på marknadsföringsdriven utveckling. Det intressanta är att Apple inte pratar om produkter. De säljer en känsla. 

Det viktiga för produktutvecklingen är att leverera något som uppfyller löftet. Det som driver utvecklingen är alltså den historia de valt att berätta. Produkternas enda uppgift är att leva upp till historien. Historien om det enkla lyckliga livet.

Läs mer här och kanske här.

Twingly CS, CS, CS, AB, SvD

fredag 23 januari 2009

Mer om chefer

Häromdagen skrev jag några ord om boken “Keeping the people that keep you in business”. Inlägget handlade lite om inkompetenta chefer och många drog den felaktiga slutsatsen att JAG har dåliga chefer. Det var egentligen inte det det handlade om.

Jag ägnade mig helt stilla åt lite omvänt tänkande. Om jag vill vara en bra chef så måste jag veta vad jag INTE ska göra. Jag måste förstå vad som gör kollegorna irriterade, vad som får dem att fundera på annat arbete och framförallt vad jag kan göra för att hålla ihop teamet. Skulle jag byta jobb så skulle det förmodligen vara för att någon annan jag jobbar med gör det.

Slutsatsen är alltså att förstå drivkrafterna och i med det kunna göra saker för att motverka dem. Vad gör jag för att se till att det är ett bra jobb?

torsdag 22 januari 2009

Det behövs billigare TV

Läste på Daytona (bra blogg) om förändringarna som reklamindustrin står inför. Utvecklingen är lite mer omfattande än de enkla slutsatser man stundom läser och det kommer helt att förändra sättet vi kommer att bli påverkade. TV-reklamens är naturligtvis hotad när riktad reklam via digitala medier ger möjligheten att mäta effekt (CPC) istället för den gängse kostnaden per intryck (CPM). CPC ger möjlighet att mäta effektiviteten av kampanjen och det gör det också möjligt att få en verklig ROI på investerade reklampengar.

Enkelt uttryckt betyder det att traditionell mediareklam kommer att ersättas med digitala produkter. Framförallt blir reklamen något vi läser ett aktivt val (eller on-demand som det heter på bissnissvenska); modebloggarna är ett utmärkt exempel på former där konsumenterna aktivt söker reklam. Nyckeln är att hålla reklamen väldigt nischad och med genomtänkt hög fokus på mottagaren.

TiVo

Det vi i Sverige kallar för hårddiskinspelare heter Tivo i USA. Att se reklamfinansierad TV i efterhand ger möjligheten att spola förbi reklamen, något som allt fler gör. Inom en kort tid förväntas två av fem hushåll i USA använda en TiVo och i och med det försvinner 40 % av reklamtittarna. 

Det intressanta som Business week skriver om är att all reklam inte spolas förbi och att TiVo har möjlighet att analysera denna data. Det visar sig att (kanske inte helt förvånande) att den breda reklamen blir förbispolad, men att nischad reklam som intresserar mottagaren ses även om det finns en möjligheten att skippa den. Om det beror på nödvändiga avbrott (läste någon annanstans att reningsverken kan mäta när Superbowl har reklamavbrott) eller ett faktiskt intresse är väl inte helt fastställt, men det verkar som programanpassad reklam är den som fungerar på sparade program.

onsdag 21 januari 2009

Backup av bilder

Min laptop flyger nog så mycket för att få dåligt miljösamvete och hårddisken i datorn brukar hålla i lite drygt ett år. Det aktualiserar frågan om bra backup, speciellt av sånt som kräver mycket tid att återställa och sånt som inte går att återställa. Enkelt uttryckt så vill jag inte att mina bilder ska försvinna.

Det finns tre kriterier som säkerhetskopieringen måste hantera:

1. Hårdvarufel

2. Slarv / dåliga rutiner

3. Stöld / brand


Backup på DVD

Det enklaste sättet att göra backup är att bränna en CD eller DVD-skiva. Förvaras skivorna någon annanstans än i hemmet så är det en omständlig men fungerande lösning.

Nackdelarna är att det är lätt att glömma bort att bränna skivor tillräckligt ofta, att stora datamängder kräver många skivor och att livslängden på skivor antagligen inte är längre än 10 år.

 

Extern hårddisk

Den mest intuitiva backuplösningen är att köpa en extern hårddisk. En USB-hårddisk kostar knappt 1000 kr ger därmed en bilig lösning. En sparsamt använd hårddisk kommer med största säkerhet att fungera i tre år, kanske mer.

Problemet med den här metoden är att den förutsätter bra rutiner. En annan nackdel är att om någon bryter sig in i ditt hus för att stjäla grejer så kommer de med största säkerhet ta med sig de hårddiskar de hittar. Det är också enkelt att glömma bort att göra backup, men att förlora några månaders bilder är i alla fall bättre än att förlora alla.

 

Backup till annan dator

Ofta har du mer än en dator hemma. Med största sannolikhet sitter de ihop via ett nätverk. Då kan det vara smidigt att göra säkerhetskopia från en dator till en annan. Det finns program som SecondCopy som gör det här på ett enkelt och automatisk sätt.

Använder du Windows går det enkelt att använda ett litet script för att automatisera backuppen. Kommandot

xcopy /D /E /Y "C:\Bilder\*.*" "X:\Backup \*.*" >> log.txt

kommer att kopiera nya filer från C:/Bilder till katalogen Backup på den mappade nätverksdisken på den andra datorn och skriva vad som skett till log.txt

Fördelen med den här metoden är att ett script kan köras med hjälp av schemaläggaren vilket minskar risken för slarv och dåliga rutiner. Nackdelen är att automatiska skript kan sluta fungera om du exempelvis användarrättigheter modifieras på någon av datorerna. Kontrollera därför att skriptet fungerar med någorlunda regelbundenhet.

 

Backup i molnet

Det finns en hel del tjänster som erbjuder backup på en säker server via bredbandet. Själv använder jag www.mozy.com som erbjuder en stabil och enkel backuplösning för under $ 5 per månad för obegränsad backup. Det ger en årskostnad på cirka 500 kr. Mozy är gratis om du inte behöver mer än 2 GB lagringsutrymme.

Fördelen är att den här lösningen uppfyller alla tre kriterierna och det är förhållandevis billigt. Nackdelen är förstås om mozy går i konkurs och filerna försvinner. Det skulle eventuellt vara en anledning att använda bredbandsoperatörernas lösningar, men min känsla är att det blir mycket dyrare – framförallt vid större (normala) datamängder.

 

Sammanfattning

För att sammanfatta;

- ha säkerhetskopior på annan plats än originalet

- ha bra rutiner (helst automatiserat)

- använd gärna två av förslagen ovan

- använd gärna en dator som utsätts för lite påfrestning för lagring av originalbilderna. Påfrestningen på en hårddisk som är avstängd är betydligt mindre än på en som är påslagen.

- utgå ifrån att hårddiskar som reser i tjänsten inte håller mer än 1,5 år och de som lever ett mer tillbakadraget liv i hemmet inte håller mer än 3 år

- lägg in återkommande påminnelser i kalendern för backup/kontroll av att backupen fungerar

- byt hårddisk (eller dator) om du märker tendenser att den håller på att gå sönder (blåskärm, omotiverat långsam access, sporadiska låsningar när datorn blir paralyserad)

 

Om du läser det här efter att din hårddisk har gått sönder så har jag bra erfarenhet av Ahlberg data för återställning diskar vid hårddiskkrasch. Men att återskapa filerna kostar mer än 10 års användning av Mozy.

tisdag 20 januari 2009

Elöverkänsliga är humorlösa personer som tycker att lidande är en form av njutning

så sa Täppas i Ring P1 och enligt JK så är det inget brott mot yttrandefrihetslagen :)

"Men vadå, det är ju så", kommenterade JK skadeglatt efter ca 15 
minuters utredning.

Hur hade han agerat om han varit elöverkänslig? Finns det en annan 
instans som kan ta de fall där han är jävig?

Kan jag publicera påståendet: "JK är en humorlös person som tycker 
att lidande är en form av njutning." utan risk nu? Eller är det 
skillnad på folk och folk (det vet vi ju redan att det är)?

Så många frågor ... och jag väntar på svar ...

måndag 19 januari 2009

Pinknödig

I onsdags var jag ute och flög med RyanAir. Starten gick bra och vi kom iväg precis som vi skulle.

Efter ungefär en timme så tändes plötsligt lampan för säkerhetsbältet. Några sekunder senare berättade kabinpersonalen att kapten tänt bälteslampan och att alla skulle se till att sätta sig ner. Normalt när det här händer så brukar det börja skaka lite, men flygplanet fortsatte fara fram helt oturbulent. 

Efter någon minut så öppnas dörren till cock-pit. Ut kliver någon som ser ut som en kapten och han viker snabbt in på toaletten. En pinkpaus senare återvänder kapten till cock-pit. Sen släcks lampan för säkerhetsbältet.

Nu undrar jag, är det här säkerhetsrelaterat eller var det ren bekvämlighet för att slippa stå i kö? 

onsdag 14 januari 2009

Inkompetenta chefer

När någon säger upp sig så görs det ofta en uppföljning med syftet att komma fram till varför personen slutade. Ofta, för att inte säga alltid, så är de anledningar som anges långt ifrån de bakomliggande orsaken. De som slutar har ingen anledning att bränna några broar och därför anges ofta andra anledningar än de egentliga. Dessa angivna skälen kan vara nog så rationella, men de är sällan motivet till att någon började leta efter ett annat arbete.

Missnöje med sakers ordning finns bara så länge du har ambitionen att vara kvar. Den som sagt upp sig mentalt slutar bry sig och fokus blir istället att försöka göra det bästa av situationen, den korta tid som är kvar.

I boken ”Keeping the people who keep you in business” anges missnöje med chefen som den absolut vanligaste anledningen till att anställda börjar söka efter andra arbeten. Antingen att de inte står ut med den chef de har eller att nya chefer tillsätts på felaktiga grunder. Det är sällan de dagliga arbetsuppgifterna initierar jobbsökande, det är de organisatoriska förändringarna och nya strategiska inriktningar som får folk att börja fundera.

måndag 12 januari 2009

Varför byter du inte jobb?

Det viktiga om man ska utvärdera en verksamhet är att förstå vad som driver folk att arbeta där. Gör man det för att man inte orkar byta, är man nöjd med det gör eller för att det något som verkligen betyder något? Det här säger mycket om attityden och därmed ganska mycket om själva företaget.

Den som inte reflekterat och frågat sig själv varför hon inte byter arbete skrämmer mig. Att jobba kvar ska vara ett minst lika aktivt beslut som att söka nytt arbete.

När du ställer frågan – Varför byter du inte jobb? –  så får du ofta en ganska ärlig bild av personens drivkraft. Den är ganska långt ifrån inövade klyschor och det ger dig därför en förvånansvärt bra bild om verksamheten som personen arbetar med stämmer med dina egna visioner.

tisdag 6 januari 2009

Matbloggar

Det är inte bara jag som googlar när det är dags att laga mat. Häromdagen skulle jag laga högrev och en snabb sökning på google och ett antal klick senare så visste jag hur och vad jag skulle laga.

Jag är tydligen inte ensam om att söka recept med google. Det finns några bra receptsajter som Ica och Arla, men man missar bredden om man går in på dessa sajter. Dessutom så tenderar den senare (Arla) att göra lite väl mycket reklam för prefab-såser som jag personligen tycker är en styggelse.

Matbloggen går vissa dagar om den här sidan vad gäller antal besök och de flesta hittar dit via Google. Framförallt är det saffransglassen med hallonsås som är populär.

När man googlar på mat så springer man på en del trevliga bloggar. En inspirerande svensk sida är Gott på riktigt och därifrån hittade jag på något sätt till den trevligt nördiga sidan Kamikaze cockery. Inkluderar deras snabbkurs i sous-vide (tillagning av kött medelst vatten och plastpåse) som är rätt rolig. 

söndag 4 januari 2009

PR 3

Ett stort steg för bloggen men ett litet steg för mänskligheten.

Läs mer på wikipedia.

fredag 2 januari 2009

Kan du dirigera?

Det är ofta detaljerna som förstör helheten. Jag har personligen svårt att se filmer med skådisar som låtsas spela instrument. Autenticiteten är noll när ”den världskända dirigenten” dirigerar utan taktkänsla och med en inlevelse sämre än mupparna. Ett annat exempel är statister som agerar pressfotografer och håller i kameran som om de vore pipmugg för väldigt små barn. Jag har som sagt mycket svårt att se förbi den här typen av fel.

När jag presenterar förslag och lösningar så är det viktigt att det inte är jag som är Michael Nyqvist. Jag måste alltså låta bli sånt jag inte behärskar och inte ge mig in i diskussioner jag bevisligen aldrig kommer att  förstå.