torsdag 3 december 2009

Magnus Fasth CV


Utbildning:


Civilingenjör Maskinteknik, Master of Science in Mechanical Engineering, KTH, 1992-1999, industriell produktionsinriktning

Kurser inkluderar framför allt marknadsföring, kommunikation och förändringsledning. Till det läggs ekonomi, projekthantering och traditionell teknisk allmänbildning.

Dessförinnan: Praktisk krigskunskap, Naturvetenskaplig utbildning och High School i USA

Arbetslivserfarenhet:

Affärsutvecklare/Projektledare
EdgeGuide Business Solutions AB (11-)

Tjänsten inkluderar försäljning, workshops och onlinemarknadsföring samtidigt som den också innebär handgripligt arbete med såväl Business Intelligence, Social software och Customer Relationship Management (CRM).
Jobbar i kundprojekt med QlikView, IBM Connections och SugarCRM.

VP Technical Sales, Systemarkitekt, Modellerare, Pre-sale
Tacton Systems AB (00-11)

Tjänsten inkluderar försäljning, kreativa workshops och marknadsföring. Har huvudsakligen jobbat med större kunder och har det senaste året jobbat strategiskt som medlem i ledningsgruppen.
Andra arbetsuppgifter är och har varit utbildning, kvalitetssäkring och grafisk design.

Projektledning på Forsmars Kärnkraftverk (97-00)

Kulturreporter/fotograf på Nyheterna (89-91, deltid)

Projekt:

Projekten på EdgeGuide är av ganska varierad natur. QlikView-projekten handlar om att skapa automatiserade informationsflöden för att skapa insikt baserat på tillförlitliga beslutsunderlag. Connections-projekten är inriktade på att hitta effektivare samarbetsformer genom att använda moderna Web-2.0-koncept för den interna kunskapsspridningen. Min roll är i båda fallen att leda förändringsarbetet hos kunden för att på så sätt åstadkomma nödvändiga strukturella förändring.


Projekten på Tacton har huvudsakligen strävat efter att förenkla försäljningen genom att strukturera kunskapsöverföringen i försäljningskanalen. I projekten har jag huvudsakligen lett den kreativa processen att identifiera, analysera och strukturera kunskapen. Detta är en viktig del i Tactons försäljningsprocess.

TetraPak - ansvarig för grundläggande arkitektur och teknisk införsäljning
ABB - kreativt ansvarig för grundläggande arkitektur och teknisk införsäljning
GE Healthcare - ansvarig för teknisk införsäljning och projektuppstart
Siemens - slutförande av teknisk införsäljning
Sidel - ansvarig för grundläggande analys, arkitektur och betydande del av projektleverans
Scania - ansvarig för teknisk införsäljning och projektuppstart
Alfa Laval - ansvarig för teknisk införsäljning, projektuppstart och grundläggande arkitektur

Till dessa kan läggas ett tjugotal mindre konton.

Språk:

Svenska
Engelska

Adress:

Lyckan 7
753 24 Uppsala
0722-047418

Inga kommentarer: