fredag 16 september 2011

Social software på jobbet, del 2

En plattform för social programvara kommer att främja kommunikation, kunskapshantering och bättre informationsutbyte inom organisationen. Målet är att öka både företagets och den personlig produktivitet och genom en ny plattform för bättre kommunikation.

Förbättrad kommunikation och beslutsfattande genom att
  • bättre kunna identifiera personer i organisationen och källa rätt medarbetare för specifika projekt, för att säkerställa att de rätta experterna identifieras och kontaktas den snabbaste och mest effektiva sätt
  • förbättra beslutsprocessen för avdelningarna genom att eliminera begränsningar med e-post och ge medarbetarna tillgång till en mer dynamisk miljö som främjar samarbete 
Förbättrad kunskapsöverföring genom att enkelt
  • hitta tillgängliga experter, dokument och typ av information på snabbaste och mest effektiva sätt
  • ansluta via gemenskaper och organisatoriska hierarkier för att ytterligare stärka flödet av kunskap, idégenerering och idéutbyte. Genom att koppla expert och gemenskaper och där dela information skapas bästa praxis utifrån specifika krav och roller 
Förbättrad produktivitet genom att
  • färre kommunikationsfel som skapas av e-post och det dubbelarbete som det medför 
  • minskade administration tack vare minskat diskutrymme och bandbredd som används för att hantera informationen
  • göra informationen indexerad och lätt sökbar
Skapa en framtida plattform för tillväxt genom att
  • ge en framtidssäker plattform av etablerad och sammanlänkad social programvara som UC kan kontrollera och bädda in i och integreras med befintliga tillämpningar, 
  • möjlighet att lägga till sociala funktioner på en extern webbplats för att på så sätt stödja marknadsföring, försäljning och stödprocesser 
  • förhindra förlust av värdefull kunskap genom pensioneringar och personalomsättning

onsdag 14 september 2011

Social Software på jobbet, del 1


De starka trenderna inom sociala medier gör att organisationer inom en rad branscher börjar utnyttja nya verktyg för att främja effektivitet och innovation. Genom att skapa kluster av kunskap baserad på behov, roller och arbetssätt låter social mjukvara de anställda snabbt och enkelt dra nytta av kollegors expertis, helt oberoende av tid och plats.

Social mjukvara ger användarna möjlighet att bygga nätverk av dynamiska grupper inom sina arbetsområden vilket möjliggör utbyte av idéer som främjar nytänkande och bättre resultat. Programvaran ger snabb tillgång till alla i ditt professionella nätverk. Detta inkluderar profiler, wikis och bloggar tillsammans med moderering, idéforum och mediagallerier - allt för att engagera ditt nätverk av människor att arbeta transparent och smidigt för att på så sätt skapa större affärsnytta.

Steget är enkelt och tankesättet kring social mjukvara finns redan i organisationen vilket betyder att ingen behöver spendera mycket tid på att lära nya program. Dagens yngre arbetstagare är bekväma med att kommunicera med hjälp av sociala medier. När de flyttar in i din organisation kan du dra nytta av samma sociala samarbete för att skapa nya möjligheter till effektivitet, vitalitet och nytänkande.

Ledande organisationer använder idag allt fler sociala funktioner för att sprida information och för att ge sina kunder, partners och anställda möjlighet att engagera sig och leverera resultat i verksamhet.  De anställda kan enkelt hitta information, utbyta idéer och hitta vem eller vad de behöver – direkt.

Enligt McKinsey & Company har 69 % av de tillfrågade och ledande bolagen fått mätbar affärsnytta från användning av social samverkan, en siffra som sannolikt kommer att stiga allt eftersom social mjukvara blir en allt mer naturlig del av verksamheten.

Idag ser vi en förskjutning från direkt kommunikation till delande av kunskap. Punkt-till-punkt e-post ersätts av kunskapsutbyte genom nya kanaler och hierarkiska organisationer ersätts av nätverk av anslutna experter. Här skapas en samarbetsplattform med många bidragsgivare där humankapitalet succesivt övergår i ett sökbart och levande strukturkapital.

Hur mycket bättre skulle du bli på jobbet om du visste lika mycket om dina kollegor som du vet om dina "vänner" på Facebook?