onsdag 14 september 2011

Social Software på jobbet, del 1


De starka trenderna inom sociala medier gör att organisationer inom en rad branscher börjar utnyttja nya verktyg för att främja effektivitet och innovation. Genom att skapa kluster av kunskap baserad på behov, roller och arbetssätt låter social mjukvara de anställda snabbt och enkelt dra nytta av kollegors expertis, helt oberoende av tid och plats.

Social mjukvara ger användarna möjlighet att bygga nätverk av dynamiska grupper inom sina arbetsområden vilket möjliggör utbyte av idéer som främjar nytänkande och bättre resultat. Programvaran ger snabb tillgång till alla i ditt professionella nätverk. Detta inkluderar profiler, wikis och bloggar tillsammans med moderering, idéforum och mediagallerier - allt för att engagera ditt nätverk av människor att arbeta transparent och smidigt för att på så sätt skapa större affärsnytta.

Steget är enkelt och tankesättet kring social mjukvara finns redan i organisationen vilket betyder att ingen behöver spendera mycket tid på att lära nya program. Dagens yngre arbetstagare är bekväma med att kommunicera med hjälp av sociala medier. När de flyttar in i din organisation kan du dra nytta av samma sociala samarbete för att skapa nya möjligheter till effektivitet, vitalitet och nytänkande.

Ledande organisationer använder idag allt fler sociala funktioner för att sprida information och för att ge sina kunder, partners och anställda möjlighet att engagera sig och leverera resultat i verksamhet.  De anställda kan enkelt hitta information, utbyta idéer och hitta vem eller vad de behöver – direkt.

Enligt McKinsey & Company har 69 % av de tillfrågade och ledande bolagen fått mätbar affärsnytta från användning av social samverkan, en siffra som sannolikt kommer att stiga allt eftersom social mjukvara blir en allt mer naturlig del av verksamheten.

Idag ser vi en förskjutning från direkt kommunikation till delande av kunskap. Punkt-till-punkt e-post ersätts av kunskapsutbyte genom nya kanaler och hierarkiska organisationer ersätts av nätverk av anslutna experter. Här skapas en samarbetsplattform med många bidragsgivare där humankapitalet succesivt övergår i ett sökbart och levande strukturkapital.

Hur mycket bättre skulle du bli på jobbet om du visste lika mycket om dina kollegor som du vet om dina "vänner" på Facebook?

Inga kommentarer: