fredag 16 september 2011

Social software på jobbet, del 2

En plattform för social programvara kommer att främja kommunikation, kunskapshantering och bättre informationsutbyte inom organisationen. Målet är att öka både företagets och den personlig produktivitet och genom en ny plattform för bättre kommunikation.

Förbättrad kommunikation och beslutsfattande genom att
  • bättre kunna identifiera personer i organisationen och källa rätt medarbetare för specifika projekt, för att säkerställa att de rätta experterna identifieras och kontaktas den snabbaste och mest effektiva sätt
  • förbättra beslutsprocessen för avdelningarna genom att eliminera begränsningar med e-post och ge medarbetarna tillgång till en mer dynamisk miljö som främjar samarbete 
Förbättrad kunskapsöverföring genom att enkelt
  • hitta tillgängliga experter, dokument och typ av information på snabbaste och mest effektiva sätt
  • ansluta via gemenskaper och organisatoriska hierarkier för att ytterligare stärka flödet av kunskap, idégenerering och idéutbyte. Genom att koppla expert och gemenskaper och där dela information skapas bästa praxis utifrån specifika krav och roller 
Förbättrad produktivitet genom att
  • färre kommunikationsfel som skapas av e-post och det dubbelarbete som det medför 
  • minskade administration tack vare minskat diskutrymme och bandbredd som används för att hantera informationen
  • göra informationen indexerad och lätt sökbar
Skapa en framtida plattform för tillväxt genom att
  • ge en framtidssäker plattform av etablerad och sammanlänkad social programvara som UC kan kontrollera och bädda in i och integreras med befintliga tillämpningar, 
  • möjlighet att lägga till sociala funktioner på en extern webbplats för att på så sätt stödja marknadsföring, försäljning och stödprocesser 
  • förhindra förlust av värdefull kunskap genom pensioneringar och personalomsättning

Inga kommentarer: