torsdag 20 oktober 2011

Lita på underlaget

"20 % av de som sammanställer beslutsunderlag litar på siffrorna.
80 % av de som tar besluten tror att underlaget är korrekt."

Det här var det någon som sa igår under ett föredrag på IBM Smarter Business 2011.

För mig är det ganska självklart att det här stämmer. De som jobbar med att ta fram underlag gör det enligt en besvärlig odefinierad manuell process. De som bestämmer gärna vill tro att det finns någon automatik inbyggd i systemen - men det gör det ganska sällan.


Inga kommentarer: