torsdag 27 oktober 2011

The Norden Bombsight

The Norden Bombsight lanserades 1927 och var en en mekanisk dator som beräknade bombers kastparabel baserat på nuvarande flygförhållanden med en koppling till planets autopilot för olika kompenserade faktorer.

Malcom Gladwell berättar historien med många och bra infallsvinklar.

Inga kommentarer: