fredag 8 juli 2011

Ett socialt företag

kopplar samman människor och kompetens. Den ansluter individer - oavsett om kunder, partners eller anställda - till nätverk för att skapa nya källor till innovation, främjar kreativitet och skapa större räckvidd och exponering för nya affärsmöjligheter.

är alltid är lärande och anser därför att det bör ta bort gränserna mellan experter inom företaget och experter på marknaden för att spegla sitt varumärke och sina värderingar.

utnyttjar de sociala nätverk för att snabba upp verksamheten, få insikt i realtid för att göra snabbare och bättre beslut. Det ger information till kunder och partners på nya och snabbare sätt.

Inga kommentarer: