onsdag 14 januari 2009

Inkompetenta chefer

När någon säger upp sig så görs det ofta en uppföljning med syftet att komma fram till varför personen slutade. Ofta, för att inte säga alltid, så är de anledningar som anges långt ifrån de bakomliggande orsaken. De som slutar har ingen anledning att bränna några broar och därför anges ofta andra anledningar än de egentliga. Dessa angivna skälen kan vara nog så rationella, men de är sällan motivet till att någon började leta efter ett annat arbete.

Missnöje med sakers ordning finns bara så länge du har ambitionen att vara kvar. Den som sagt upp sig mentalt slutar bry sig och fokus blir istället att försöka göra det bästa av situationen, den korta tid som är kvar.

I boken ”Keeping the people who keep you in business” anges missnöje med chefen som den absolut vanligaste anledningen till att anställda börjar söka efter andra arbeten. Antingen att de inte står ut med den chef de har eller att nya chefer tillsätts på felaktiga grunder. Det är sällan de dagliga arbetsuppgifterna initierar jobbsökande, det är de organisatoriska förändringarna och nya strategiska inriktningar som får folk att börja fundera.

Inga kommentarer: