torsdag 22 januari 2009

Det behövs billigare TV

Läste på Daytona (bra blogg) om förändringarna som reklamindustrin står inför. Utvecklingen är lite mer omfattande än de enkla slutsatser man stundom läser och det kommer helt att förändra sättet vi kommer att bli påverkade. TV-reklamens är naturligtvis hotad när riktad reklam via digitala medier ger möjligheten att mäta effekt (CPC) istället för den gängse kostnaden per intryck (CPM). CPC ger möjlighet att mäta effektiviteten av kampanjen och det gör det också möjligt att få en verklig ROI på investerade reklampengar.

Enkelt uttryckt betyder det att traditionell mediareklam kommer att ersättas med digitala produkter. Framförallt blir reklamen något vi läser ett aktivt val (eller on-demand som det heter på bissnissvenska); modebloggarna är ett utmärkt exempel på former där konsumenterna aktivt söker reklam. Nyckeln är att hålla reklamen väldigt nischad och med genomtänkt hög fokus på mottagaren.

TiVo

Det vi i Sverige kallar för hårddiskinspelare heter Tivo i USA. Att se reklamfinansierad TV i efterhand ger möjligheten att spola förbi reklamen, något som allt fler gör. Inom en kort tid förväntas två av fem hushåll i USA använda en TiVo och i och med det försvinner 40 % av reklamtittarna. 

Det intressanta som Business week skriver om är att all reklam inte spolas förbi och att TiVo har möjlighet att analysera denna data. Det visar sig att (kanske inte helt förvånande) att den breda reklamen blir förbispolad, men att nischad reklam som intresserar mottagaren ses även om det finns en möjligheten att skippa den. Om det beror på nödvändiga avbrott (läste någon annanstans att reningsverken kan mäta när Superbowl har reklamavbrott) eller ett faktiskt intresse är väl inte helt fastställt, men det verkar som programanpassad reklam är den som fungerar på sparade program.

Inga kommentarer: