fredag 30 januari 2009

Du vet inte hur det ska vara

Säg inte hur det ska är innan du vet hur det ska vara. Det låter ju väldigt självklart, men i praktiken är det inte lika enkelt.

När jag driver workshops så handlar det mycket om en förhandling. Jag påstår hur jag uppfattat att det ligger till och kunden bekräftar eller avfärdar mina slutsatser. Det brukar vara ett ganska bra sätt att få en dialog kring det man diskuterar. Men då är det viktigt att komma ihåg att inte göra allt för tokiga antaganden för då havererar hela diskussionen Grova snedtramp - som kan vara nog så perifera - kan få hela arbetet att avstanna.

Sättet att komma runt det här är att ställa lite fler checkfrågor. Istället för att anta är det bättre att fråga. Korta checkfrågor ger rätt ramar och öppnar för en mycket bättre dialog om det som verkligen betyder något.

Inga kommentarer: