tisdag 17 mars 2009

Tycka om eller inte?

Om du ber en massa människor berätta vad de gillar så kommer du helt naturligt få ett annat svar än om du ber samma grupp berätta vad de inte gillar. Det här är ju naturligtvis självklart. Vi tar ett enkelt exempel; säg att det finns tre alternativ.

I den första omröstningen får telefonröstarna välja vilket alternativ de gillar bäst. Den som får flest röster vinner. I nästa omröstning låter vi samma grupp rösta på det alternativ de gillar minst. Den som får minst röster vinner.

Är det givet att resultatet blir det samma? Nej, naturligtvis inte. Att bestämma vad man inte gillar är en helt annan sak än att bestämma vad man tycker om.

Genom att blanda dessa två urvalsmetoder så skaffar du dig ett väldigt stort inflytande över ett tillsynes demokratiskt förlopp. Det här kan naturligtvis användas för att manipulera på ett i förhand bestämt sätt och därför är det viktigt att förstå när den här typen av urval förfelar resultatet.

Det finns ett bra exempel från den just avslutade melodifestivalen. Genom att först låta TV-tittarna välja vilka låtar de gillar bäst (första och andra omröstningen) och sedan välja vilken låt man gillar minst (duellen) så blir kontentan att finalbidragen blir slätstrukna. Bidrag som sticker ut tenderas att röstas bort eftersom publiken röstar negativt i duellen.

I delfinalen i Leksand fanns det efter den positiva röstningen två vinnare, EMD och BWO. Utan dueller och negativ röstning hade dessa två bidrag gått vidare. Med negativ röstning var det istället trean som slog tvåan. I den positiva röstningen fick tvåan 40 procent fler röster mer än trean. I den negativa röstningen blev det ungefär tvärt om. Det finns goda skäl att anta att de som röstade på Molly gjorde det för att de inte gillade BWO (eller Alexander Bard, ingen kan väl ha något emot Martina och Martin ?)

När du i försäljningssammanhang vill framhäva det ena eller andra argumentet finns det god anledning att fundera på om positiva eller negativa val fungerar bäst. Samma bedömare kan som synes komma till helt olika slutsatser.

Inga kommentarer: