måndag 6 april 2009

Lean Front End

Många undrar vad jag jobbar med egentligen. Det enkla svaret är att jag arbetar med att lösa komplexa säljproblem -det som vissa kallar Lean Front End.

Ofta finns det ett problem med att sälja komplicerade produkter och lyckas du lösa dessa problem så finns det en enorm potential till ökad försäljning. Alla våra kunder kan genom ett bättre arbetssätt öka sin försäljning med förvånansvärt höga procentsiffror.

Det handlar framförallt att skapa en bättre kommunikation mellan försäljning och utveckling. Om inte marknaden förstår produktens möjligheter är det ganska självklart att försäljningen inte visar sin fulla potential.

Varför är det svårt

Det som är besvärligt när det gäller kunskapsintensiva system är underhållet. Konceptet som sådant har mycket hög informationsdensitet och då är det viktigt att förstå fallgroparna och att göra på rätt sätt, annars är det lätt att hamna i en ond spiral med evigt underhåll. 

Vi beskriver produktens logik i två delar, med hjälp av komponenter och produktstruktur. Komponenterna grupperas i produktgrupper och i en hierarkisk produktstruktur beskriver vi sambanden mellan de ingående delarna med hjälp av regler.

Varför är det bra

Den viktigaste och enklaste anledningen till varför det här är bra är den enorma besparingspotential som finns när försäljningen sker på rätt sätt. Kostnader för intern administration minskar och antalet kassationer kan i princip elimineras.

1 kommentar:

Magnus sa...

Den här posten är lite fånig, syftet är mest att testa genomslaget på Google.