tisdag 3 november 2009

Osäkerhet

När ett du ska köpa något som är lite mer komplicerat så finns det tre huvudsakliga osäkerhet som måste elimineras innan du är beredd att ta ett beslut. Det här gäller i princip alla typer av köp, men det blir extra tydligt när det gäller första-, projekt- eller sällanköp.


Behovsosäkerhet – det här handlar om vilka krav du tror dig ha. Kraven handlar ofta om den tekniska lösningen, men det du egentligen söker efter är något annat.
Du har ett problem och det ska lösas. Reklamen vill gärna få dig att tro att den tekniska lösningen är ditt behov, men det är bara ett sätt för leverantören att sälja på dig sakliga argument för att motivera känslan som skapar köpbehovet.
För att övervinna behovsosäkerheten behöver du ofta hjälp att förstå vad du egentligen vill göra, vad du egentligen vill uppnå. Det handlar om att guida kunden mot en lösning som lever upp till behovet – men som kanske inte helt stämmer med de förutfattade kraven.


Marknadsosäkerhet – det här handlar om att det är svårt att förstå vad som finns att få. I en värld med dagens massiva utbud är det svårt att få överblick vad som erbjuds.
För att övervinna marknadsosäkerheten måste det finnas ett enkelt sätt att ta till sig helheten och det är därför tester och framförallt rekommendationer har blivit en viktig del av marknadskommunikationen.
Genom att använda andras åsikter kan du eliminera marknadsosäkerheten för produkten du säljer.


Transaktionsosäkerhet – det handlar om vilka risker som är inblandade med leveransen. Om du köper en produkt på en vanlig affär är transaktionsosäkerheten ganska låg, men så fort du handlar via andra kanaler finns det alltid frågetecken. Om du upphandlar ett projekt så finns det alltid frågetecken kring tid och budget.
För att övervinna transaktionsosäkerheten måste paketeringen av produkten vara tydlig. Du måste också kunna visa att du kan och har levererat den här typen av projekt förut.

Inga kommentarer: