onsdag 14 oktober 2009

Bra powerpointbilder

Powerpoint är ett alldeles utmärkt verktyg för att göra snygga och proffsiga presentationer, men det blir sällan effektivt att skapa presentationerna direkt i programmet. Själv använder jag en trestegsmodell som är ganska effektiv och som gör det möjligt att skapa hela presentationen på resan till mötet (eftersom den fungerar även om när skylten med säkerhetsbältet är tänd).
Presentation ska besvara ett antal frågor. De slides du skapar ska innehålla några stolpar, de viktigaste orden som åhörarna ska komma ihåg. Tumregeln är att det inte ska stå mer än fem ord per slide. Om du har tid så är det alltid bättre att hitta en bra bild istället, men eftersom det är rätt tidsödande så är det bättre att vänta med det.


Steg 1
Huvuddelen av tiden du lägger på förberedelser ska göras i detta steg och det viktiga är att skriva upp vilka frågor du ska besvara. Om du kommer på några andra punkter som du också vill få med så skriver du upp dem med. I det här läget är det inte viktigt att vara strukturerad och det är därför den här metoden är överlägsen alla försök att göra samma övning direkt i Powerpoint.
För en normal tvåtimmarspresentation så brukar jag skriva ner ett A4 med frågor och punkter.


Steg 2
Nästa steg är att omvandla dessa punkter till slides. Dra två vertikala och fem horisontella linjer på ett A4 så får du 18 rutor att skriva i.  Varje ruta är en slide som ska innehålla en bra rubrik och tre-fyra ord.
Gruppera frågorna som hänger ihop genom att sätta en siffra framför. Sorteringen i vilken ordning du ska säga vad behöver du inte bekymra dig om ännu. För varje slide letar du upp de punkter som ska finnas med. Blir det mer än fem ord i en ruta använder du helt enkelt en ruta till (de är gratis).


Steg 3
Först nu tar du fram datorn och skapar presentationen utifrån noteringarna i rutnätet. Dra upp storleken på fonten så att det syns tydligt. När du matat in alla rutor som du skapade i steg 2 så fixar du sorteringen så att du får ett bra flöde i presentationen.


Tid över?
Har du tid över kan du lägga till lite bilder som gör presentationen bättre. Har du ytterligare tid över kan du börja fixa med fonter och annan layout.

Inga kommentarer: