måndag 20 oktober 2008

Proaktiv

Det finns två sätt att göra saker, proaktivt eller avhjälpande. Proaktivt innebär att göra saker på ett sätt så att fel inte uppstår, avhjälpande löser problemen allt eftersom.

I min roll som expertkonsult kan jag ta två positioner, antingen gör som kunderna säger eller så berättar jag hur kunderna ska göra. Eftersom jag jobbar med förändring så är det första alternativet dåligt. Kunden har i de flesta fall ett problem och de har också en metod att lösa problemet. Anledningen att kunden söker en ny lösning på problemet är att något är fel, dagens arbetssätt är inte effektivt. Därför räcker det inte att ändra lite, med största sannolikhet måste det bli en grundlig förändring.

Det viktigaste är att förstå kundens process, i mitt fall försäljningsprocessen. Det intressanta är inte hur de jobbar idag, den stora frågan är varför? Varför gör säljarna som de gör? Varför ser produkten ut som den gör? Varför kostar försäljningen så onödigt mycket pengar? Det här är naturligtvis frågor som går att applicera på alla funktioner i ett företag, men försäljningen har ofta mycket mer att vinna än exempelvis produktionen som för det mesta ganska optimerad.

Det är viktigt att förstå varför kunden gör vad hon gör, däremot är sättet det görs helt ointressant. Om jag försöker förbättra dagens process med små förändringar är det dömt att misslyckas. Jag måste ta problemet, bryta isär det och sätta ihop det till något nytt om jag vill uppnå en substantiell förändring. Det är då jag blir proaktiv. Vågar jag inte ifrågasätta helheten kommer mina åtgärder bara bli avhjälpande och det är de projekten som fallerar.

1 kommentar:

Torsten sa...

Jag kan reagera på ordet "proaktiv". Jag tycker att det används för ofta och för slarvigt:

"Vi måste vara proaktiva" Undermening: Med proaktiv menar jag att vi ska göra som jag vill

"Vi måste vara proaktiva"
Undermening: Jag behöver mer resurser!

"Vi måste vara proaktiva"
Undermening: Ni gör fel!