måndag 15 september 2008

Prisvärd?

När jag säljer en produkt så är det viktigt att hålla isär två saker, vad är objektivt och vad är subjektivt?

Det är enkelt att se objektivt på enkla parametrar som flest pixlar, lägst vikt och snabbast överföringshastighet. Så fort det blir lite mer komplicerat så blir det en subjektiv bedömning – bäst bild och smidigast är alltid en subjektiv bedömning så länge det finns ett flertal alternativ.

När jag berättar något finns det tre typer av mottagare; de negativa, de positiva och de likgiltiga.

De positiva lyssnar och vill tro på mina argument – subjektiva eller objektiva spelar mindre roll. Åhörarna gillar det jag säger och jag kan kosta på mig både sakliga och mindre sakliga argument.

De negativa tar till bara till sig objektiva argument, men kan eventuellt lyssna på andras subjektiva uppfattningar. Det är därför det är så viktigt med referenser och ”case studies”. Om en annan kund subjektivt gillar min produkt så kan jag påverka även antagonister.

De likgiltiga tar till sig information utan att värdera rimlighet i det de hör, det är ganska naturligt att inte ödsla kraft på att ifrågasätta obetydlig information. När de väl tagit till sig informationen tar de den för fakta vilket gör det väldigt effektivt att använda subjektiva argument även här. Om de likgiltiga en dag ska ta ställning har de redan accepterat all fakta jag presenterat - helt ofiltrerat och utan att ifrågasätta.

Den vardaglige nyhetsläsaren är i allmänhet likgiltig eller positiv. När tidningarna skriver kan det alltså vara på sin plats att vara både objektiv och subjektiv. NyTeknik skriver exempelvis om en ny kamera som både är världens lättaste (objektivt) och världens mest prisvärda (subjektivt). I den tryckta tidningen blir det väldigt bra. Men på nätet är artikeln bara halva läsningen, många skummar även de mer eller mindre välformulerade kommentarerna. Där blir allt som är subjektivt ifrågasatt och inte sällan finns det länkar till fakta som säger annat om de subjektiva argumenten. Det här betyder att redaktionell reklam måste bli betydligt mer stringent. Det går inte längre att komma undan med subjektiva halvsanningar, kommentarerna skapar transparens vilket ställer betydligt högre krav på fakta. Fakta som oftast finns ett klick bort.

Inga kommentarer: