onsdag 6 augusti 2008

Så mycket Co2 drar elbilen

Det finns en uppfattning inom elbranschen att all konsumerad el är den ”sista” kilowatten. Den sista kilowatten är oftast producerad med kolkondens, ergo elbilar drivs på kolkraft.

Med svensk elmix (fördelningen vattenkraft, kärnkraft och övrigt) är batteribilens miljöpåverkan 9 g C02 per fordonskilometer. Med oljekondenskraft (worst case) är det 236 g C02 vilket ska jämföras med bensinmotorns 227 g Co2. Bensinmotorn klarar i praktiken att omvandla 15 % av bensinens energiinnehåll medan ett modernt kolkondenskraftverk har mer än dubbelt så hög verkningsgrad, vilket kompencerar för förluster i distribution och lagring. Det betyder att bensinförespråkarna inte har på fötterna när de hävdar att en elbil är miljövidrig, i alla fall inte i ett koldioxidperspektiv.

Priset på el styrs av efterfrågan. Finns det en marknad för el på natten kommer den produktionen också vara av den normala mixen, alltså inte producerat med importerad kolkraft. Då blir plug-in hybrider ett bra, men tyst, komplement.

Läs mer här (rapport) (KFB)

Uppdaterat relaterat NyTeknik, NyTeknik

Inga kommentarer: