fredag 22 augusti 2008

Mer om kort

Idag måste budskapet rymmas i en liten ruta på Twitter. Allt du vill säga omvärlden här och nu ska sammanfattas på 122 tecken, då lämnar du plats för en url på ytterligare 18 tecken utan att slå i det magiska taket och trilla utanför textboxen.

Den som är intresserad fortsätter läsa mer någon annanstans. Då har du trängt igenom surret och fått tillstånd att berätta din historia. Grattis!

Inga kommentarer: