måndag 18 augusti 2008

Påverkan, del 1

En av de bästa böcker jag läst är ”Influence: The Psychology of Persuasion” skriven av Robert B. Cialdini. Den handlar om påverkan eller övertalning om man så vill.

Cialdini har identifierat sex olika principer för påverkan. Han talar om några primitiva beteende som är djupt rotade hos människan, det är det som gör dem så kraftfulla. Dagens ämne, reciprocitet.

Om någon ger dig något så hamnar du psykologiskt i skuld. I vissa situationer lär man sig att stå emot, men det går inte att komma ifrån att det känns kymigt. När ICAnder bjuder på varmkorv känns det svårt att inte köpa korvpaketet han har på extrapris den dagen. I och med att han bjudit på något har jag hamnat i skuld, något som jag på något sätt vill betala tillbaka.

Naturligtvis känner ICAnder till regeln om reciprocitet. Sätt någon i skuld och chanserna ökar att personen gör som du vill.

Inga kommentarer: