onsdag 31 december 2008

Presentera resultat

När jag presenterar resultat försöker jag alltid göra det med genomarbetade generella exempel. Det tar dessvärre lite längre tid att inte vara specifik, men det har flera poänger.

Den första är att det markant ökar chansen att det jobb jag gör kan användas i andra sammanhang. Det förenklar mitt jobb i framtiden.

Det andra är att med specifika exempel så är det stor risk att någon detalj i resonemanget gör att åhörarna tappar helhetsperspektivet. Därför är det mycket bättre att presentera en generellare hypotes för att därefter exemplifiera från kundens egen vardag.

Det tredje är att presentationer jag gjort förut är tio gånger bättre. Kan jag återanvända material någon annan gång så har jag redan repeterat vilket ger presentationen betydligt större genomslag. Det är dessutom betydligt enklare att improvisera till gammalt material.

Inga kommentarer: